четвъртък, 1 април 2010 г.

Определяне на тангенциалните напрежения при специално огъване

Терминът “чисто специално огъване” показва, че външните сили създават в гредата само един огъващ момент.
Терминът “специално огъване” (без определението “чисто”) показва, че външните сили създават в гредата не само огъващ момент Му (един, поради което остава терминът “специално”), а и тангенциално разрезно усилие Qz. Действието на огъващия момент и в този случай поражда нормални напрежения, които се определят както в случая на чисто специално огъване. По-нататък ще бъде анализирано само действието на тангенциалното разрезно усилие.

Един подходящ начин за онагледяване на въздействието, което тангенциалното разрезно усилие Qz оказва върху гредата, е тя да бъде представена като съвкупност от тънки пластини, подредени една върху друга и притиснати така, че да образуват едно цяло , но деформиращи се всяка сама за себе си. За такъв “пакет” един положителен момент скъсява горните нишки на всяка пластина и удължава долните.
На местата, където пластините контактуват се събират опънатите и удължени нишки на горната пластина и натиснатите и скъсени нишки на долната. Това довежда до плъзгане на пластините една спрямо друга при огъването на целия пакет.


Специално огъване -

Няма коментари:

Публикуване на коментар