вторник, 30 март 2010 г.

Момент на сила между точка и ос. Двоица сили.


Момент на сила между точка и ос. Двоица сили. -

Няма коментари:

Публикуване на коментар