сряда, 31 март 2010 г.

Устойчивост на натиснати пръти до и след границата на пропорционалност

Едно тяло се намира в устойчиво равновесие, ако при малко отклонение то се стреми да се върне към равновесното си състояние и се връща към него след премахване на отклоняващото въздействие. Един от начините да бъде онагледено неустойчиво равновесие е състоянието на топче, закрепено върху дъното на захлупена паничка.
Едно тяло се намира в неустойчиво равновесие, ако при малко отклонение то се стреми да продължи да се движи в посока на отклонението и след премахване на отклоняващото въздействие не се връща в изходното равновесно положение. Един от начините да бъде онагледено безразлично равновесие е състоянието на топче, поставено върху корава равнина.
Едно тяло се намира в безразлично равновесие, ако при малко отклонение то придобива нова форма на устойчиво равновесие и за да се върне към изходното положение, към него трябва да бъде приложено отклоняващо въздействие с обратна посока.

Нека сега да проследим, как тези три състояния се реализират при греда, изправена вертикално (така собственото тегло не влияе върху огъването) и натисната със сила Р.

В примера, който се разглежда по-нататък, тази сила се формира от силата на теглото на едно тяло, поставено върху гредата и може да бъде увеличавана посредством добавяне на нови тела.Устойчивост на натиснати пръти -

Няма коментари:

Публикуване на коментар