сряда, 31 март 2010 г.

Кинематика на равнинно движение на тяло.

Кинематика на равнинно движение на тяло. Моментен център на скоростта. Скорост и ускорение на точка от тялото. Доц. Илиев, ХТМУ


Кинематика на равнинно движение на тяло. МЦС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар