сряда, 31 март 2010 г.

Съдове под налягане. Напрежение в тънкостенни съдове под вътрешно налягане.

В машините и производствените инсталации на химическата и металургичната промишленост често се срещат елементи, които не могат да бъдат моделирани като греди или пръти. Такива са филтрите под налягане, реакторите, тръбите, резервоарите, бутилките за сгъстен газ и др. Те са изградени от тела, ограничени от две повърхнини, разстоянието между които е малко в сравнение с останалите му размери. Тези тела се наричат “плочи”, ако ограничаващите повърхнини са равнинни, и “черупки”, ако те са произволни. Понататък в изложението ще бъдат разгледани съдове, изградени от тела, околната повърхнина на които е част от ротационна повърхнина (осовосиметрични черупки). При тези съдове се приема, че липсват тангенциални разрезни усилия. Осовосиметричните тела могат да бъдат разглеждани като получени от плъзгането на една крива, която задава меридианното направление, по окръжност (окръжностно направление).
Формирането на разрезните усилия при черупките до голяма степен зависи и от дебелината на черупката. Когато тя е голяма, черупките се наричат “дебелостенни” и при тях в общия случай се наблюдават всички разрезни усилия (нормални, тангенциални, огъващи моменти). Когато дебелината е малка ( под 1/20 от радиуса на кривина), черупките се наричат “тънкостенни” и при тях огъващият момент може да бъде пренебрегнат при определяне на напреженията и деформациите. По-нататък в изложеиието ще бъдат разгледани съдове, изградени от тънкостенни осовосиметрични черупки.
При тези съдове се приема, че съществуват само нормални разрезни усилия, а нормалните напрежения са равномерно разпределени по дебелината на стената.Съдове под налягане -

Няма коментари:

Публикуване на коментар