вторник, 30 март 2010 г.

Теорема на Вариньон. Редукция на система успоредни сили. Център на тежестта.


Теорема на Вариньон. Редукция на система успоредни сили. Център на тежестта. -

1 коментар: