сряда, 31 март 2010 г.

Определяне на тангенциалните напрежения при чисто усукване на греда с кръгло напречно сечение

Когато в напречното сечение от възможните шест разрезни усилия действа само усукващият момент Мх, материалът оказва съпротива на усукване. На такава съпротива са подложени конструкционни елементи, наречени “валове”, които предават въртящ момент.

Един пример на вал с кръгло напречно сечение е показан на фиг.1 в документа. Върху десния свободен край на вала е приложен съсредоточен въртящ момент около оста х, който валът предава на опората в левия край. Ако направим разрез на вала с равнина α, перпендикулярна на оста му, единственото разрезно усилие, което ще се формира от външния въртящ момент Mb, е усукващ момент Мх. Необходимо е да бъде изведен изчислителен апарат за определяне на напреженията, които това разрезно усилие ще предизвика.

За да се илюстрира формирането на междучастичните сили при този вид външно въздействие, гредата се представя като съставена от множество тънки дискове, притиснати един към друг. Въртящият момент се стреми да завърти дисковете като ги плъзне един спрямо друг. На това завъртане противодействат сили на триене, действащи в повърхнините, по които дисковете контактуват.


Усукване -

Няма коментари:

Публикуване на коментар